México
  Exportar a Excel
Jerarquías 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  Comercio total con Canadá .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
      Transporte aéreo 2a 2 2 2 3 4 2 1 2 2 4 4 5 3 2 2 2 2 2 1 2 1
      Transporte por agua 1,425 3,427b 2,808 3,119 4,781 3,793 4,962 3,522 4,321 3,895 3,990 5,031 5,972 3,425 4,477 4,060 5,697 5,611 5,257 5,246 4,681 3,745
      Transporte carretero .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
      Transporte ferroviario .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
      Transporte por ductos NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
      Exportaciones a Canadá .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
      Transporte aéreo 1a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1
      Transporte por agua 1,051 1,717b 988 962 1,998 1,360 1,991 813 1,884 2,273 1,863 2,596 3,059 1,698 2,062 1,534 2,895 2,446 2,298 2,324 1,713 791
      Transporte carretero .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
      Transporte ferroviario .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
      Transporte por ductos NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
      Importaciones de Canadá .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
      Transporte aéreo 1a 1 1 1 2 3 1 NS 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0
      Transporte por agua 374 1,710b 1,820 2,157 2,783 2,433 2,971 2,709 2,437 1,622 2,127 2,435 2,913 1,727 2,415 2,526 2,802 3,164 2,958 2,922 2,968 2,954
      Transporte carretero .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
      Transporte ferroviario .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
      Transporte por ductos NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
  Comercio total con Estados Unidos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
      Transporte aéreo 70a 113 139 175 209 231 239 200 220 219 249 273 284 304 252 242 319 333 298 289 271 254
      Transporte por agua 59,270 72,473b 89,902 90,212 101,122 91,313 99,962 107,196 118,942 127,703 129,459 130,803 131,547 122,956 113,790 107,933 116,357 116,753 109,316 104,802 103,075 105,931
      Transporte carretero .. .. 38,728 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
      Transporte ferroviario .. .. 15,120 19,139 25,074 24,497 26,435 23,976 28,355 31,055 36,021 36,201 40,628 39,251 38,176 30,374 38,617 33,745 34,512 34,087 38,096 49,273
      Transporte por ductos NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
      Exportaciones a Estados Unidos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
      Transporte aéreo 30a 60 74 91 105 113 118 95 104 107 126 142 137 138 115 110 142 141 126 120 113 116
      Transporte por agua 49,699 61,698b 77,648 79,844 83,166 75,665 81,168 88,457 98,164 103,736 106,277 105,817 105,121 96,467 87,341 80,620 83,345 78,544 69,406 67,412 63,349 62,891
      Transporte carretero .. .. 14,482 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
      Transporte ferroviario .. .. 4,813 5,319 6,148 6,911 7,220 6,366 7,828 7,802 10,357 10,603 10,741 9,038 8,443 3,474 6,803 6,620 6,978 8,227 9,224 12,774
      Transporte por ductos NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
      Importaciones de Estados Unidos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
      Transporte aéreo 40a 53 65 84 104 118 121 105 116 112 123 131 147 166 137 132 177 192 172 169 158 137
      Transporte por agua 9,571 10,775b 12,254 10,368 17,956 15,648 18,794 18,739 20,778 23,967 23,182 24,986 26,426 26,489 26,449 27,313 33,012 38,209 39,910 37,390 39,726 43,040
      Transporte carretero .. .. 24,246 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
      Transporte ferroviario .. .. 10,307 13,820 18,926 17,586 19,215 17,610 20,527 23,253 25,664 25,598 29,887 30,213 29,733 26,900 31,814 27,125 27,534 25,860 28,872 36,499
      Transporte por ductos NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
a = No existen datos para 1990. Los datos en este cuadro corresponden a 1992.
b = No existen datos para 1995. Los datos en este cuadro corresponden a 1994.
NA = No aplicable
.. = Dato no disponible
NS = No significativo